יום ד', יג’ באדר ב' תשע”ט
    דף הבית  |  צור קשר  |  לחץ להקמת אתר אישי באשכול אתרים  |  פורום פרטי לסטודנטים  |  HE  |  EN  

ראש התכנית: פרופ' זאב דרוקמןמרכז התכנית: פרופ' מייק טרנר, הקתדרה של אונסק"ו ללימודי עיצוב אורבני ושימור רכזת מנהלית: ילנה נודלמןטלפונים: 02-6249082, 02-6256884 פקס: 02-6253122 דוא"ל: murbdes@bezalel.ac.ilד"ר ענת ארטמן דוד פרופ' צבי אפרת- בשנת שבתון בשנה"ל תשע"א ד"ר דורון בר פרופ' דוד גוגנהיים פרופ' זאב דרוקמן פרופ' מייק טרנרד"ר נעמי מאירי-דן אדר' יוסי קליין ד"ר מירב אהרון גוטמן שמאי יעקב אודישעו"ד יורם בר-סלעאדר' נוף ג'ודי גריןד"ר נועה הייזלר רוביןד"ר משה הירשד"ר חיים יעקביד"ר רון לשםגב' יונת מגלד"ר רעיה שני אדר' יאיר אביגדור | iairabig@post.bezalel.ac.il ד"ר מירב אהרון גוטמן | mirbahro1@post.bezalel.ac.il יעקב אודיש | iakbaodi@post.bezalel.ac.il ד"ר דורון בר | doronbr2@post.bezalel.ac.il יורם ברסלע | barselayor@post.bezalel.ac.il פרופ' אדר' דוד גוגנהיים | dodgognh@post.bezalel.ac.il יהודית גרין | greenjudit@post.bezalel.ac.il פרופ' אדר' זאב דרוקמן | zabdrokm@post.bezalel.ac.il משה הירש | hirshmoshe@post.bezalel.ac.il פרופ' אדר' מייק טרנר | miiktrnr@post.bezalel.ac.il רון לשם | ronlsm1@post.bezalel.ac.il ד"ר נתן מרום | ntnmrom1@post.bezalel.ac.il ד"ר אשר סלה | asrslh@post.bezalel.ac.il אדר' יוסי קליין | iosiklii@post.bezalel.ac.il ד"ר נועה רובין | rubinnoa@post.bezalel.ac.il

 
 
אודות התוכנית
חדשות וארועים
גלריה
מאגר מידע
פורום